روش ماتریکس-جلسه ششم پیشگیری از عود(مشغول ماندن)

 روش ماتریکس

آموزش قدم به قدم درمان اعتیاد به شیشه به روش  ماتریکس – جلسه ششم پیشگیری از عود

روش ماتریکس-جلسه ششم پیشگیری از عود

نویسنده: دکتر سعید کفراشی


 جلسه ششم پیشگیری از عود به روش ماتریکس: مشغول بمانید!

اهداف جلسه ششم به روش ماتریکس

• کمک به مراجعان جهت درک اهمیت فعالیت های برنامه ریزی شده
• کمک به مراجعان برای درک اینکه چگونه وقت های آزاد می تواند به عنوان یک برانگیزان عمل کند.
• کمک به مراجعان برای آموختن روش هایی که می توانند با استفاده از آنها برنامه ریزی کنند و مشغول بمانند.

مطالب مورد استفاده دراین جلسه:

کتاب ماتریکس مراجع –  خودتان را مشغول نگه دارید – RP6

بیان مطلب بصورت سخنرانی توسط مشاور :

۱٫ درک اهمیت برنامه ریزی و ساختار بهبودی -جلسه ششم پیشگیری از عود به روش ماتریکس

معمولا بیشتر مراجعان تا این جلسه (در جلسه اول یا دوم مهارت های اولیه بهبود) با برنامه ریزی آشنا شده اند.

و آنرا تمرین کرده اند. ولی ساختاری که برنامه ریزی ارائه می دهد.

به قدری برای بهبودی مهم است که باید بار دیگر در اینجا مرور شود.

مراجعان به خاطر دارند که بسیاری از افراد معتاد، تمام وقتشان را به تهیه و مصرف مواد اختصاص می دهند ( و به این صورت همیشه مشغول هستند!).

وقتی این افراد به بهبودی وارد می شوند ( به خاطر اینکه دیگر درگیر چنین فعالیت هایی نیستند! ) احساس خلاء یا کمبود می کنند!

یافتن فعالیت ها و راه های جدید برای پر کردن وقت (برای پیشگیری از برگشت احساس کمبود ) یکی از قسمت های بزرگ بهبودی برای مراجعان می باشد.

بسیار اهمیت دارد که مراجعان برنامه روزانه خود را بنویسند. برنامه ای که فقط در ذهن وجود دارد به راحتی قابل تغییر و فراموش شدن است.

وقتی مراجعان برنامه خود را می نویسند لازم است توجه به خصوصی به آخر هفته ها و زمانهایی داشته باشند که احساس می کنند.

در چنین زمان هایی نسبت به مصرف مواد آسیب پذیر هستند.

( یعنی طوری برنامه ریزی کنند که در چنین زمان هایی مشغول بمانند تا احتمال ایجاد فکر و وسوسه مصرف را کم کنند).

۲٫ درک این نکته که چگونه وقت آزاد می تواند به عنوان یک برانگیزان عمل کند- جلسه ششم پیشگیری از عود به روش ماتریکس

به خاطر اینکه مصرف مواد یک رفتار همیشگی و عادی برای مراجعان بوده است.

زمان هایی که کاری برای انجام دادن و جایی برای رفتن ندارند.

ذهنشان به افکار مصرف متمایل می شود.

و به دنبال آن، فرآیند: فکر مصرف >>وسوسه >> مصرف مواد شروع می شود و به این ترتیب مراجعان به سمت عود پیش می روند.

تنها ماندن نیز می تواند برای مراجعان یک برانگیزان باشد.

قبل از مراجعه برای درمان، احتمالا بسیاری از مراجعان به خاطر مصرف مواد، خود را از دوستان و آشنایان ایزوله ( تنها ) کرده اند. پس بسیار اهمیت دارد.

که مراجعان طوری فعالیت های بدون مصرف مواد را برنامه ریزی کنند که بتوانند خود را با افرادی که سبک زندگی بدون مصرف مواد دارند، درگیر نمایند.

( مانند دوستان در گروه های بهبودی و اعضای خانواده که بهبودی مراجع را حمایت می کنند).

۳٫ درهم آمیختن فعالیت های جدید با افراد جدید- جلسه ششم پیشگیری از عود به روش ماتریکس

حتی افرادی که کاملا متعهد به بهبودی هستند. و در این مورد به خود اطمینان دارند.

ممکن است از سبک زندگی همراه با مصرف مواد غافل شوند.

برنامه ریزی و مشغول ماندن راه هایی هستند.

برای اینکه مراجعان خود را در زندگی جدیدشان که بدون مصرف مواد است درگیر نمایند.

بعضی مراجعان علاقه مند هتسند که به فعالیت ها یا سرگرمی های قبل از اعتیادشان برگردند.

در حالیکه برخی دیگر تمایل و علاقه بیشتری به فعالیت های جدید نشان می دهند. اگرچه لازم است تمرکز اصلی مراجعان بر بهبودی باشد، ولی لازم است.

آنها تشویق شوند که به بهبودی به عنوان زمانی برای انجام کارهایی که از آن بازمانده اند نگاه کنند مانند:

 کارهای داوطلبانه، شروع یک ورزش جدید و آموختن و نواختن سازهای موسیقی

 جلسه ششم پیشگیری از عود به روش ماتریکس

دیدگاه نویسنده:

لازم است مشاور همواره به این نکته توجه داشته باشند که بهبودی فرآیندی است که با قطع مصرف مواد شروع می شود.

و با تغییر سبک زندگی به یک سبک زندگی بدون مصرف مواد کامل می شود.

و تا زمانیکه سبک زندگی بدون مصرف مواد ادامه پیدا کند بهبودی نیز به احتمال بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد.

اگر در این مرحله از بهبودی رفتارهایی از بیمار بروز کند که با سبک زندگی بدون مصرف مواد ناسازگار است به این معنی خواهد بود که اگر بیمار هوشیار نباشد.

و در جهت تغییر رفتارش سعی نکند، مجددا سبک زندگیش به سبک زندگی با مصرف مواد تغییر خواهد کرد!

گاهی تغییر سبک زندگی آنقدر به تدریج و آرامی تغییر می کند که بیمار و حتی مشاور نیز ممکن است از این موضوع غافل بمانند!

به عنوان مثال یکی از بیماران که با موفقیت توانسته بود سبک زندگیش را تغییر دهد.
در قسمتی از بهبودی با یکی از دوستانش که مواد نیز مصرف نمی کرد بعد از ساعت ۱۲ شب به پارک می رفت و شطرنج بازی می کرد!

مشکلی که در مثال بالا وجود دارد بیرون ماندن از منزل بعد از نیمه شب است.

که در زندگی بدون مصرف مواد غیر عادی است!

پس لازم است مشاور بصورت انگیزشی چنین تضادی را در سبک زندگی جدید بیمار به وی نشان دهد.

جالب است بدانید چنین شخصی به خاطر این موضوع با همسر و خانواده اش نیز دچار مشکل شده بود.

ولی همچنان عنوان می کرد که این موضوع بهبودیش را به خطر نمی اندازد! خوشبختانه بیمار کار جدیدی پیدا کرد و ساعات کاریش طوری بود.

که نمی توانست تا دیر وقت بیدار بماند و به این ترتیب این رفتار را ترک کرد.

در حال حاضر چنین بیماری همواره با مثال زدن اتفاقی که برایش افتاده است.

به بیماران دیگر در مورد هوشیاری در جهت جلوگیری از تغییر سبک زندگی هشدار می دهد!

 جلسه ششم پیشگیری از عود به روش ماتریکس

پایان دیدگاه نویسنده

تا اینجا جلسه تمام شده است و همچنانکه در جلسه اول پیشگیری از عود گفته شد.

ما در کلینیک آینده پایان جلسه را اعلام می کنیم و عنوان می کنیم.

که بعد از ۱۰ دقیقه تنفس، مراجعان ماتریکس در جلسه بحث آزاد شرکت کنند.

جلسه بحث آزاد در مورد موضوعاتی پیش می رود که شرکت کنندگان جلسه تمایل به مطرح کردن آن دارند.

یا اینکه چنین موضوعاتی در روزهای قبل از جلسه مشکل عمده آنها بوده است.

بعد از پایان جلسه بحث آزاد، در طول روز های آینده در جلسات انفرادی موضوع مطرح شده در جلسه پیشگیری از عود با استفاده از کتاب، با بیمار کار می شود.

و مشاور برای درک مفاهیم و پاسخ دادن به پرسش های کتاب به مراجع کمک خواهد کرد.

دکتر سعید کفراشی

۱۳۸۹

مطالب پیشنهادی :

ترک شیشه در منزل

کلید واژه ها:

 •  آموزش قدم به قدم درمان ماتریکس
 •  اعتیاد به شیشه
 •  برنامه ریزی
 •  ترک اعتیاد آینده
 •  ترک شیشه
 •  دکتر سعید کفراشی
 •  اهمیت برنامه ریزی
 •  عود
 •  پیشگیری از عود
 •  منفی کردن تست شیشه
 •  بهترین روش ترک شیشه
 •  علائم خماری شیشه
 •  علام ترک شیشه
 •  ترک شیشه در منزل
 •  سم زدایی شیشه
 •  ترک شیشه در خانه
 •  متامفتامین یا شیشه
 •  بهبودی
 •  بهبودی سریع
 •  ترک قطعی شیشه
 •  درمان قطعی شیشه
 •  روش ماتریکس
 •  ترک شیشه با متادون
 •  ترک شیشه با ب۲
 •  بهترین کلینیک ترک شیشه
 •  کلینیک ترک شیشه
 •  کلینیک ترک اعتیاد
 •  کلینیک ترک اعتیاد آینده
 •  ترک سرپایی شیشه
 •  فلورا قربانی اعتماد

 

امتیازدهی به این مطلب

امتیاز بازدیدکنندگان

User Rating: ۵ ( ۱ votes)
ترک اعتیاد در منزل در سایت www.aayandeh.net

درباره‌ی دکتر سعید کفراشی

پزشک درمانگر اعتیاد و مسئول فنی مرکز درمان سوء مصرف مواد آینده

همچنین ببینید

ترک ماری جوانا

آیا به راستی مصرف ماری جوانا باعث کاهش وزن می شود؟

توجه: ترجمه این مقاله به معنای تایید محتوای آن توسط مرکز درمان آینده نیست. تمامی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده − پنج =