0 دیدگاه

من روزی یک عددقرص متادون ۴۰مصرف میکنم حالم خوبه بعدش الان دوروزه تریاک کشیدم همراه مصرف متادون ولی خماری وحالتاش میادسرداغم حتی مصرف متادونم دوبرابرشدولی بازم خمارم چیکارکنم مرسی

پرسش یا پاسخ را برای انتشار پذیرفت
دیدگاهتان را بنویسید