1 دیدگاه

سلام . برادرم ۱۵ سال معتاد به تریک بود. سه ماه است که ترک کرده . اما دچار سرفه های شدید با خلط زیاد است. اب ریزش دماغ به حق و ریه او می رود و او سرفه هیا شدید می کند چه باید کرد؟

دیدگاه تازه ای را پذیرفت
Hat دیدگاهش را نوشته است

منم همون مشکلو دارم

دیدگاهتان را بنویسید