0 دیدگاه

ایا استفاده از قرص بی۲ در مواقعی که دسترسی به تریاک نیست به مقدار کم مشکلی ایجاد میکنه

پاسخ داده است
دیدگاهتان را بنویسید