یکشنبه ۰۶ خرداد, ۱۳۹۷
به سایت کلینیک تخصصی ترک اعتیاد آینده خوش آمدید!
39 پاسخ 1 رأی
بسته شده
‏55225 بازدیدمدیر سایت آینده پرسش را ویرایش کرد ویژه ترک اعتیاد
31 پاسخ 1 رأی
‏35575 بازدیدناشناس به این پرسش پاسخ داده است متادون
52 پاسخ 0 رأی
‏83340 بازدیداحسان به این پرسش پاسخ داده است تخریب-چهره قرص-ب2
4 پاسخ 0 رأی
‏3711 بازدیدناشناس به این پرسش پاسخ داده است
1 پاسخ 0 رأی
‏986 بازدیدمحمد به این پرسش پاسخ داده است شیشه
3 پاسخ 0 رأی
‏10692 بازدیدناشناس به این پرسش پاسخ داده است
9 پاسخ 0 رأی
‏8226 بازدیدناشناس به این پرسش پاسخ داده است
15 پاسخ 0 رأی
‏19324 بازدیدناشناس به این پرسش پاسخ داده است متادون
1 پاسخ 0 رأی
‏10112 بازدیدناشناس به این پرسش پاسخ داده است
1 پاسخ 0 رأی
‏234 بازدیدناشناس به این پرسش پاسخ داده است
3 پاسخ 0 رأی
‏3734 بازدیدناشناس به این پرسش پاسخ داده است ترک اعتیاد
1 پاسخ 0 رأی
‏993 بازدیدپوریا به این پرسش پاسخ داده است اعتیاد
10 پاسخ 0 رأی
‏13434 بازدیدناشناس به این پرسش پاسخ داده است
4 پاسخ 0 رأی
‏3309 بازدیدناشناس به این پرسش پاسخ داده است متادون
8 پاسخ 0 رأی
‏9869 بازدیدناشناس به این پرسش پاسخ داده است ترک اعتیاد

مشاوران کلینیک آینده

دکتر سعید کفراشی
2.13K اعتبار 0 بهترین 2048 پاسخ 1 پرسش
فلورا قربانی اعتماد
200 اعتبار 0 بهترین 303 پاسخ 0 پرسش
پارمیس گرانی
112 اعتبار 0 بهترین 147 پاسخ 0 پرسش

آخرین مطالب سایت آینده

تمام حقوق این سایت متعلق به کلینیک تخصصی ترک اعتیاد آینده است .