دوشنبه ۲۹ آبان, ۱۳۹۶
به سایت کلینیک تخصصی ترک اعتیاد آینده خوش آمدید!
33 پاسخ 1 رأی
‏20655 بازدیدف.ج ازچهارمحال به این پرسش پاسخ داده است ویژه ترک اعتیاد
1 پاسخ 0 رأی
‏171 بازدیدناشناس به این پرسش پاسخ داده است متادون
10 پاسخ 1 رأی
‏6921 بازدیدناشناس به این پرسش پاسخ داده است متادون
9 پاسخ 0 رأی
‏9992 بازدیدناشناس به این پرسش پاسخ داده است متادون
1 پاسخ 0 رأی
‏3384 بازدیدناشناس به این پرسش پاسخ داده است
6 پاسخ 0 رأی
‏10292 بازدیدناشناس به این پرسش پاسخ داده است تریاک
1 پاسخ 0 رأی
‏7323 بازدیدناشناس به این پرسش پاسخ داده است
1 پاسخ 0 رأی
‏160 بازدیدناشناس به این پرسش پاسخ داده است
3 پاسخ 0 رأی
‏2866 بازدیدناشناس به این پرسش پاسخ داده است
1 پاسخ 0 رأی
‏119 بازدیدناشناس به این پرسش پاسخ داده است
9 پاسخ 0 رأی
‏12542 بازدیدناشناس به این پرسش پاسخ داده است
2 پاسخ 0 رأی
‏2028 بازدیدناشناس به این پرسش پاسخ داده است ترک اعتیاد
6 پاسخ 0 رأی
‏5614 بازدیدناشناس به این پرسش پاسخ داده است
15 پاسخ 0 رأی
‏16459 بازدیداحسان به این پرسش پاسخ داده است تخریب-چهره قرص-ب2
5 پاسخ 0 رأی
‏5147 بازدیدناشناس به این پرسش پاسخ داده است متادون

مشاوران کلینیک آینده

دکتر سعید کفراشی
1.86K اعتبار 0 بهترین 2021 پاسخ 1 پرسش
فلورا قربانی اعتماد
200 اعتبار 0 بهترین 303 پاسخ 0 پرسش
پارمیس گرانی
112 اعتبار 0 بهترین 147 پاسخ 0 پرسش

آخرین مطالب سایت آینده

تمام حقوق این سایت متعلق به کلینیک تخصصی ترک اعتیاد آینده است .