0 دیدگاه

بعد از دو دوره کمپ پسرم یک روز بعداز عصبانیت شدیدخانه راترک کردوما از نظر مالی کمک نکردیم البته همسر ویک دختر ۳ساله دارد به نظر شماکار ما درست است؟الان حدودا ماه است که ارتباط نداریم.مصرفش قبل از کمپ شیشه بوده.

دیدگاهتان را بنویسید