0 دیدگاه

همسرم با سن ۶۰ سال که از ۲۵ سالگی با تریاک شروع و در ۵ سال گذشته شیشه هرویین مصرف میکرد و جهت ترک از یکسال گذشته متادون میخورد ۸ ماه گذشته شیشه و هرویین ومتادون هر روز هر چی دستش رسیده از اینها استفاده کرده و مدت ۲۰ روز در کمپ فقط متادون استفاده کرده بعد از کمپ ۱۰ روز هرویین مصرف کرده ۵ روز متادون بعدش خورده یک و روز و نصفی B2خورده و ۲ روزه کلا چیزی جز مسکن عادی نخورده درد و بیقراری زیاد داره کی این دوره تمام میشه ۸ روزه از منزل جایی نرفته و میخواد توی خونه ترک کنه لطفا راهنمایی بفرمایید

پاسخ داده است
دیدگاهتان را بنویسید