0
مخمد(ناشناس)

میخواستم بدونم میشه متادون و با یو ار دی ترک کرد چون کاری دارم و دیگه وقتی ندارم برای ادامه درمان با متادون
با تشکر فراوان

مخمد به این پرسش پاسخ داده است