0 دیدگاه

سلام من جوانی ۳۲ ساله هستم چندین سال شیره مصرف کردم و در آخر توسط تیم تخصصی در شهر اصفهان بهبود پیدا کرده ام، درد بدنی ندارم، گهگاهی وسوسه میشوم که قابل کنترل هست به این دلیل که اطرافم افرادی هستن که مصرف مجدد برایم امکان پذیر نیست، اما احساسی که امروز دارم با روز های قبل مصرفم یکی نیست، آیا با گذشت زمان من همان انسان سالم میشوم یا این بی حوصلگی و آثار ترک مدت ها با ۲من همراه خواهد بود؟۲

پرسش یا پاسخ را برای انتشار پذیرفت
دیدگاهتان را بنویسید