0 دیدگاه

سلا م دکتر


کفراشی هستم از نهاوند به ترامادول اعتیاد دارم نسبت به ترک این قرص راهنماییم کنید

پرسش برای پاسخ های جدید بسته شده است.
پرسش را بسته است
دیدگاهتان را بنویسید