0 دیدگاه

سلام من چهار سال ترامادول مصرف میکردم اواخر خیلی مصرفم زیاد شده بود که به ۶ تا ۷ عدد قرص ۲۰۰ ترامادول رسیده بود و با نشکل و درد زیاد ترامادول گذاشتم کنار بعد جایگزین ترامادول قرص ب۲ کردم که روزی دوتا سه تا مصرف میکردم الان رسوندم به یک چهارم چه طوری ترک کنم فقط من قلیون روزی سه تا چهارتا میکشم و خمیازه زیاد میکشم چیکار کنم خمیازه کم بکشم و ترک کنم

پرسش را ویرایش کرد
دیدگاهتان را بنویسید