0 دیدگاه

فشارخون بالا ،سردرد ، حال خیلی بدو حالت تحوع ناشی از مصرف زیاد شیشه عدم اعتیاد به شیشه مصرف روزانه دوبار قرص متادن۴۰

پاسخ داده است
دیدگاهتان را بنویسید