0 دیدگاه

با سلام

من دوروز پیش تو خونه پایپ و مقداری شیشه پیدا کردم اما همسرم زیر بار نرفت قرار بود امروز بره آزمایش بده اما از صبح خوابید و سرکار نرفت چند روز بعد از آخرین مصرف آزمایش مثبت میشه؟ خوابش هم نرمال نیست به تازگی هم وقتی از خواب بیدار میشه چشماش گرد میشه و نگاه میکنه همیشه هم وقتی من خونه نیستم میاد خونه اینا میتونه علایم ظاهریه مصرف باشه؟تو رو خدا کمکم کنید

پرسش را ویرایش کرد
دیدگاهتان را بنویسید