1 دیدگاه

سلام

اشکان هستم از استانبول

۲ ساله شیشه مصرف می کنم. نمی دونم قبل ازدواج این موضوع رو به خانمم بگم یا نه؟

Edited comment
کوروش دیدگاهش را نوشته است

سلام به نظر من ‌‌‌‌‌‌‌‌‌نگو و ترک کن چون اگه بگی ‌‌‌کارتون راحت بگم آخرش به جدایی میرسه اگه دوست داری به این نقطه برسی بگو ولی اگه ترک کنی نه کسی می‌فهمه خودت می دونی و تمام بقولی من اون راه رو رفتم بهت میگم نرو آخرش بن بست اگه بری باید برگردی مگه ترکیه هم پیدا میشه

دیدگاهتان را بنویسید